Grå stær

Grå stær er en øjensygdom, der opstår på grund af en forandring i øjets linse og medfører uklarhed i øjet. Øjensygdommen er oftest aldersbetinget, da linsen bliver uklar med alderen. Grå stær er almindelig, og den rammer næsten alle personer over 60 år. Når uklarhederne i øjet udvikler sig, påvirkes synet, og mange personer oplever besvær med eksempelvis at læse. Grå stær dækker både over milde og svære grader af uklarhed i øjets linse, og et øje med fremskredet grå stær vil fremstå med en tydelig gråhvid uklarhed i linsen. Øjensygdommen kan både udvikle sig hurtigt og over en længere tidsperiode, og der findes ingen forebyggende behandling. Den eneste behandlingsform er en operation, hvor den uklare linse fjernes og erstattes af en ny, og disse operationer er vi eksperter i hos Øjenlægecenter Viborg. Der findes flere typer af linser, som blandt andet kan give dig muligheden for at blive fri for briller. Du vælger selv hvilken type linse, der passer til dine behov. Læs meget mere herunder.

Hvorfor opstår grå stær?

Katarakt, som grå stær også kaldes, kan forekomme hos personer i alle aldre, men i langt de fleste tilfælde vil øjensygdommen opstå hos personer over 60 år. Grå stær kan også opstå som følge af et traume mod øjet, som en følgetilstand ved regnbuehindebetændelse, diabetes og nethindeløsning samt ved brug af forskellige typer af medicin herunder bl.a. binyrebarkhormon.

Øjet kan sammenlignes med funktionen i et kamera, hvor lyset reflekteres udefra og ind i selve øjet igennem hornhinden, hvorefter lyset brydes i linsen og bliver sendt videre imod nethinden. Her transformeres lyset til elektriske impulser, der igennem synsnerven bagerst i øjet når til hjernen. Hjernen forvandler de elektriske impulser til de billeder, der skaber synet, som vi oplever det.

Linsen (se illustration 1) er en del af øjets brydende system, og linsen afgør klarheden af, hvad øjet ser. Det brydende system omfatter hornhinden (cornea), linsen (crystalina lens) og glaslegemet (corpus vitreum). Tilsammen er disse tre gennemsigtige strukturer ansvarlige for at fokusere lyset i macula (fovea centralis). Findes der uklarheder i ét af disse tre strukturer, vil billedet på nethindens gule plet blive uklart. Linsen kan blive så uklar, at billeder og lys ikke når frem til nethinden bagerst i øjet, som det ville gøre hos et raskt og normalt øje. Dette er årsagen til, at man ved grå stær vil opleve et sløret syn.

Illustration 1: Øje med lysstråle © Øjenlægecenter Viborg

Illustration 2: Linse med grå stær © Øjenlægecenter Viborg

Illustration 3: Sløret syn © Øjenlægecenter Viborg

Forandring af linsen

Øjets linse vokser hele livet og mister langsomt sin elasticitet. De fleste personer vil opleve synsgener allerede omkring 40-års alderen, og denne ændring i synet kaldes for presbyopi eller alderssyn i daglig tale. Dette er ikke alvorligt, men kan medføre læsevanskeligheder, som kan korrigeres med en passende brille eller kontaktlinser. Du kan læse mere om Alderssyn her.

Efter 60-års alderen er linsen stivnet og begynder nu at blive uklar (se illustration 2), og derfor anses grå stær for at være en aldersforandring i øjet. Selvom at dette er en almindelig udvikling, vil et nedsat syn dog medføre gener i dagligdagen for de fleste personer. Behandlingen af øjensygdommen er ligeledes almindelig, og i Danmark foretages der over 50.000 operationer for grå stær hvert eneste år. Selvom begge øjne typisk vil udvikle grå stær, sker dette ikke nødvendigvis på samme tid. Der kan gå flere måneder eller år imellem udviklingen af uklarheder i linserne, og i nogle tilfælde rammes kun det ene øje af grå stær.

Til venstre på illustration 3 ses et almindeligt syn med en rask linse, og til højre ses et sløret syn, der er påvirket af grå stær. Hvis den grå stær udvikler sig langsomt over tid, kan det være svært at opdage, at ens syn er påvirket. Den gradvise dannelse af uklarheder i linsen medfører et gradvist sløret syn, og det er almindeligt, at patienter bliver overraskede over, hvor uklart deres syn er blevet.

Hvad er symptomerne på grå stær?

Der findes flere symptomer på grå stær, og patienter kan opleve flere grader af synsnedsættelse og synsændringer. Det hyppigste symptom på grå stær er et sløret syn, som opstår på baggrund af uklarhederne i linsen. Når lyset passerer en linse, som har grå stær, vil det svækkes på vej ind til nethinden, og synet bliver derfor dårligere.

De hyppigste gener ved grå stær er:

  • Sløret syn
  • Dobbeltsyn
  • Lysfølsomhed
  • Blændinger
  • Nedsat mørkesyn
  • Nedsat kontrastevne

Dobbeltsyn opleves af en del personer med grå stær. Dette viser sig ved, at tekst fra eksempelvis aviser eller undertekster forekommer med dobbelt kontur, også selvom at man fokuserer med det ene øje lukket. Lysfølsomhed kan forekomme som symptom på øjensygdommen, hvor sollys og andre lyskilder føles ubehagelige og stærke. Udover at synet bliver uklart, kan grå stær medføre, at farver opfattes matte, samt at ens nattesyn bliver dårligere grundet nedsat mørkesyn og kontrastevne.

Disse symptomer vil give problemer i hverdagen for de fleste personer, og det kan være en udfordring at læse, se fjernsyn, arbejde ved en computer eller udføre mere krævende synsopgaver. Bilkørsel kan særligt være problematisk med symptomer på grå stær, da man ved eksempelvis aften- og nattekørsel kan være påvirket af alle ovenstående gener.

Illustration 4: Blændinger

Blændingsgener er et typisk symptom på grå stær, og selvom det kan forekomme i dagslys af solskin, er disse gener primært forekomne i mørke forhold som ved aften og nat. Blændinger vil opfattes som glorier eller ringe om et skarpt lys, og det kan ske ved forskellige lyskilder såsom gadelamper, spotlamper eller ved modkørende billygter. Halos, som blændinger også kaldes, kan ses på billygter fra modkørende biler på illustration 4. Oplever man både nedsat mørkesyn og kontrastevne sammen med dobbeltsyn og blændinger ved lys, kan det være farligt at navigere i trafikken.

Hvad er behandlingen for grå stær?

Grå stær behandles altid med en operation, hvor dele af den naturlige linse fjernes og erstattes af et linseimplantat. Skal du behandles for grå stær hos os, er det altid øjenlægen, Torben Møller-Pedersen, der udfører operationen. Med en utrolig kirurgisk præcision fjerner han øjets naturlige linse og ligger den kunstige linse ind som erstatning. Dette indgreb tager omkring 15 minutter og er fuldkommen smertefrit.

Operation for grå stær er en af de hyppigst udførte operationer på verdensplan, og alene i Danmark opereres over 50.000 personer for grå stær årligt. Da sygdommen og behandlingen er så almindelig, er det også en operationstype, som man er meget dygtig til at gennemføre. Der er blevet forsket ekstensivt i denne øjensygdom, blandt andet af øjenlægen, Torben.

Udover at være ekspert i grå stær, er vores øjenlæge også ekspert i refraktiv kirurgi. Dette dækker over kirurgiske indgreb, der giver patienter mulighed for brillefrihed. At blive brillefri er også muligt under en operation for grå stær, hvis du vælger multifokale linser. Der findes flere typer af linseimplantater, og valget af den rette linse for dig og dine behov findes altid sammen med øjenlægen. Få mere viden om linsetyper her.

Operationsforløb for grå stær

Hvordan foregår forløbet?

Oplever du synsnedsættelse og synsforstyrrelser, bør du altid kontakte et øjenlægecenter og blive undersøgt. Her vil det dygtige personale undersøge dine øjne og finde ud af, om symptomerne for eksempel kan skyldes grå stær. Et forløb som grå stær patient består af en forundersøgelse, en samtale om linsetyper, operation og nogle efterfølgende kontroller.

Forundersøgelse:
Forundersøgelsen vil typisk blive udført af vores øjenlæge i samarbejde med vores erfarne optometrister. Ved grå stær undersøgelsen stiller undersøgeren en række spørgsmål for at afdække omfanget af dine problemer og symptomer. Herefter udføres en grundig øjenundersøgelse med både fotografier og skanninger, hvor øjets indre og ydre strukturer undersøges i detaljer.

I forbindelse med undersøgelsen benyttes pupiludvidende øjendråber, der giver lysfølsomhed og synssløring. Denne virkning forsvinder af sig selv efter 3-4 timer efter undersøgelsen, og vi fraråder derfor bilkørsel resten af dagen.

Hvis der kan konstateres grå stær, vil man blive grundigt informeret, og man vil modtage information om en evt. grå stær operation. Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål til øjensygdommen og forløbet.

Samtale:
Efter forundersøgelsen bliver man tilbudt en samtale, hvor behandlingsmulighederne gennemgås. Ønsker man at få foretaget en grå stær operation, er næste spørgsmål hvilke linseimplantater, der skal benyttes.

Der findes flere typer af kunstige linser, som også vil blive gennemgået og forklaret, så operationen passer til netop dine behov og ønsker i forhold til at udbedre dine synsfejl, gøre dig brillefri, give dig læsebriller og lignende. Under denne samtale vil man også modtage information omkring følge- og bivirkninger ved grå stær operation.

Operationen:
Kort efter ankomst til klinikken bliver man dryppet med pupiludvidende- samt lokalbedøvende øjendråber. Operation for grå stær er smertefri og foregår i lokalbedøvelse, og du vil blive dryppet gentagende gange inden operationen. Operationen tager ca. 15 minutter, og du skal blot ligge og kigge i et skarpt lys.

Igennem en lille selvlukkende åbning i hornhinden på ca. 2 mm åbnes linsen, hvorefter den tømmes for indhold med en ultralydssonde. Når linsekapslen er tømt, indføres et blivende linseimplantat. Da åbningen i hornhinden er selvlukkende, skal der ikke syes eller benyttes lim.

Du kan tage hjem umiddelbart efter operationen, og resten af dagen vil synet ofte være sløret, så du kan ikke køre bil.

Skal begge øjne opereres for grå stær, opererer vi kun ét øje ad gangen, og der går sædvanligvis ca. 2 ugers mellemrum imellem de to operationer.

Kontrol:
Til kontrollen efter en grå stær operation undersøges øjet med et mikroskop. Desuden måles synsevnen, styrken og trykket i øjet, hvilket sammenlignes med resultaterne fra forundersøgelsen.

Hvilken linse passer til mig?

Der findes flere typer linser, som du kan vælge at få indopereret, når du skal behandles for grå stær. Valget heraf vil altid ske i samråd med vores øjenlæge og optometrister, der er meget dygtige til at vejlede ud fra patientens behov og ønsker. Der findes overordnet set tre typer af linser: monofokale linser, toriske linser og multifokale linser.

Monofokale linser er en-styrke linser, og den mest simple type, der kan benyttes. Vælger du monofokale linser, skal du forvente at have behov for briller til at se på korte og lange afstande bagefter.

Toriske linser kan korrigere bygningsfejl (astigmatisme), så du kan undgå at bruge briller til at se på lange afstande, men du skal stadig anvende læsebriller.

Multifokale linser kaldes også trifokale linser, da de har tre brændpunkter. Denne linsetype korrigerer også bygningsfejl, og giver dig godt syn på både kort, mellem og lang afstand. Multifokale linser giver dig derfor mulighed for at slippe helt for briller.

Linserne er alle lavet af et materiale, som uden problemer accepteres og tåles af kroppen, og uanset hvilken linsetype du vælger, vil du ikke kunne mærke dem i øjet efterfølgende. Læs mere om de tre typer af linser samt dine muligheder for at blive brillefri her.

Gør det ondt at blive opereret for grå stær?

Nej, det er smertefrit at blive opereret for grå stær. Før operationen lokalbedøves øjet grundigt flere gange for at sikre, at indgrebet er fuldkommen smertefrit. Vi er eksperter i at foretage grå stær operationer, og patientens oplevelse er lige vigtig hver gang. Vi går aldrig på kompromis.

Under operationen for grå stær skal du blot ligge stille og kigge ind i et skarpt lys, og alt andet tager øjenlægen og operationssygeplejersken sig af. De benytter desuden en øjenspærre til at holde dit øje åbent under operationen, så du skal heller ikke bekymre dig om at undgå at blinke.

Illustration 5: Behandling af efterstær med laser © Øjenlægecenter Viborg

Kan grå stær komme tilbage?

Man kan kun få grå stær én gang. Årsagen til dette er, at man under operationen har fået fjernet det linsemateriale, der bliver til grå stær. De uklarheder, som opstod i øjets naturlige linse, kan ikke forekomme i den kunstige linse, som blev indopereret ved behandlingen af grå stær. Dog kan der opstå det, der kaldes efterstær, som er en fortætning af den kapsel, man lægger linseimplantatet ned i under operationen. Efterstær ses ligesom grå stær som en uklarhed, og hvis du får efterstær efter operationen, findes det typisk til den opfølgende kontrol. Efterstær kan let fjernes ved en laserbehandling og tager få minutter for øjenlægen at udføre (se illustration 5).

Spørgsmål om grå stær

Kan man selv gøre noget for at forbedre sygdommen?

Nej, den eneste anerkendte behandling mod grå stær er operation. Har dine øjne først udviklet uklarhed i linsen, vil en operation med stor sandsynlighed blive nødvendig på sigt. Heldigvis er man blevet utrolig dygtig til at udføre grå stær operationer, da øjensygdommen er ganske almindelig og rammer mange mennesker hvert år. Hos Øjenlægecenter Viborg er vi eksperter i at udføre disse operationer både sikkert, hurtigt og helt smertefrit.

Kan grå stær blive helbredt?

Kort sagt, ja. Under en operation for grå stær fjerner øjenlægen skånsomt den uklare, biologiske linse i øjet og erstatter den med en kunstig linse af høj kvalitet. Når den uklare linse er fjernet, fjernes øjensygdommen med den. Når den nye linse indsættes samme sted i øjet, bliver øjet velfungerende igen.

Hvornår kan jeg se normalt igen efter operationen?

Efter operationen for grå stær vil synet normalisere sig efter kort tid. Oftest vil synet normalisere sig i dagene efter men afhængigt af omstændighederne, kan denne tidshorisont variere. De fleste patienter er allerede i stand til at udføre deres hverdagsaktiviteter dagen efter operationen, og hos andre tager det lidt længere tid. Du vil naturligvis blive grundigt vejledt om alt dette under dit forløb, og du har altid mulighed for at stille spørgsmål og kontakte os, hvis du er i tvivl.

Når du er blevet opereret, vil der være en kort tilvænningsperiode for øjet og hjernen. Dette skyldes, at den nye linse bryder lyset på en anden måde, end hvad det naturlige øje er vant til. Derfor er der en adaptionsperiode, hvor øjet skal lære at se med den nye, kunstige linse. Efter operationen er øjet ikke længere uklart af grå stær, men hvis den nye linse korrigerer bygningsfejl og lignende, vil der naturligvis også være en kort tilvænning hertil. Hvis du har valgt en mere avanceret linsetype, der afhjælper dig med dine synsproblemer og gør dig uafhængig af briller, vil du ganske hurtigt opleve en forskel. Dit syn vil forbedre sig løbende over tid i takt med tilvænningen af den nye linse og det nye syn.

Hos Øjenlægecenter Viborg er forsigtighed et nøgleord, og derfor opererer vi kun ét øje ad gangen for grå stær. Der går typisk 14 dage imellem operationerne på hvert øje. Igennem dette behandlingsforløb vil du gradvist kunne vænne dig til at se med dine nye linser, og du vil hele tiden have et velfungerende øje selv lige efter operationen. En operation af begge øjne samtidigt vil medføre, at du i en kort periode er påvirket på begge øjne, dette kan for nogle personer medføre besvær.

Vi oplever, at mange patienter er glade for, at operationen foregår over to omgange. Særligt hvis patienten føler nervøsitet for at blive behandlet i øjnene. Når de skal igennem operationen for det andet øje, kender de til processen og er meget trygge ved operationen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke bliver behandlet?

Hvis du ikke bliver opereret for grå stær, vil synet gradvist blive forværret. Nogle oplever, at øjensygdommen udvikler sig langsomt over tid, hvor andres hastigt forværres. Jo mere grå stær, der findes i øjet, desto mere uklar er linsen, og dette medfører nedsat syn. Nedsat syn kan være en udfordring i flere dagligdagsgøremål. Hvis man ikke behandler grå stær, kan det ende med, at ens evne til at køre bil ligeledes vil blive forværret til en grad, hvor man er til fare i trafikken og ikke kan beholde sit kørekort. Det er derfor vigtigt at få sit syn kontrolleret regelmæssigt hos en øjenlæge, så man kan opdage og behandle grå stær i tide.

Læs flere artikler om øjensygdomme og behandlinger

Bliv brillefri

Linsetyper

Alderssyn