Grøn stær (glaukom)

Grøn stær (glaukom) er en kronisk øjensygdom, der påvirker øjets synsnerve. Grøn stær er egentlig en fællesbetegnelse for nogle øjensygdomme, som kan beskadige synsnerven i øjet og føre til synsdefekter. Grøn stær dækker derfor både over åbenvinklet grøn stær og lukket-vinklet grøn stær samt få andre variationer. Når man taler om grøn stær, vil det dog næsten altid henvise til den åbenvinklede, kroniske udgave, da dette er langt den mest almindelige af øjensygdommene. Fælles for den almindelige udgave og de andre mere sjældne variationer er, at de alle kan beskadige øjets synsnerve, hvis de ikke behandles. Konsekvensen af forfaldet af nerveceller ved synsnervehovedet (papillen) er, at øjets synsindtryk ikke kan nå til hjernen. Dette kan føre til synsfeltdefekter, nedsat syn, eller i værste fald blindhed.

Glaukom, som grøn stær også kaldes, er en synsnervesygdom, der bevirker, at synsnervens cirka 1 million nervetråde langsomt forsvinder, én efter én. Med grøn stær følger ofte et moderat forhøjet øjentryk, der forårsager denne langsomme påvirkning af synsnerven. Grøn stær er hyppigst en aldersbetinget øjensygdom, men den kan også opstå tidligt i livet eller være medfødt. Sygdommen kan også opstå som følge af andre øjenlidelser, efter brug af særlige typer medicin eller ved øjentraumer. Personer med konstateret grøn stær skal kontrolleres regelmæssigt med øjenundersøgelse, og hvis ens forældre eller søskende har grøn stær, skal man undersøges regelmæssigt fra 40 års alderen og frem efter. Øjensygdommen kan ikke helbredes, men den kan bremses, hvis den opdages i god tid. Derfor er det vigtigt at søge øjenlæge, hvis man oplever symptomer på grøn stær.

 

Hvorfor opstår grøn stær?

Grøn stær kan opstå af flere årsager. Den største risikofaktor for udviklingen af grøn stær er forhøjet øjentryk, og det kan spille en væsentlig rolle for udviklingen af øjensygdommen. Synsnerven i øjet består af cirka en million nervetråde, hvis funktion er at sende synsindtryk ind til hjernen fra øjets nethinde. Hvis grøn stær er ubehandlet, vil sygdommen beskadige synsnerven grundet det forhøjede tryk i øjet (se illustration 2). Når nervecellerne beskadiges og dør, kan de ikke transportere synsindtryk til hjernen, og dette kan resultere i blinde pletter i synsfeltet og nedsat syn samt blindhed i værste tilfælde. Grøn stær ses oftest på begge øjne men med forskelligt forløb på hvert øje.

Grøn stær opdeles i to typer grøn stær; åbenvinklet grøn stær og lukket-vinklet grøn stær. Udover hyppigheden i forekomsten af de to typer grøn stær, er der også forskel på, hvorfor de opstår.

Illustration 1: Illustration af øjet © Øjenlægecenter Viborg

Åbenvinklet grøn stær og lukket-vinklet grøn stær

Åbenvinklet grøn stær er den hyppigste form for grøn stær og den type, der oftest henvises til, når grøn stær omtales. Denne type er en kronisk og relativt langsomt fremskridende øjensygdom, der oftest er ledsaget af et moderat forhøjet øjentryk. Åbenvinklet grøn stær opstår hos omkring 0,5-1% af personer over 40 år, men hos aldersgruppen over 70 år rammes hele 4% af øjensygdommen, hvorfor den betegnes som værende aldersbestemt. Navnet kommer af, at øjenvæsken frit kan passere til afløbskanalen via den åbne vinkel. Denne type grøn stær kaldes også almindelig grøn stær eller kronisk grøn stær, og den medfører en langsom påvirkning af øjets synsnerve grundet den moderate forhøjelse af trykket indeni øjet.

Lukket-vinklet grøn stær er en sjælden øjensygdom, hvor øjentrykket hurtigt kan stige til højere værdier, og den kan derfor forårsage synsnedsættelse i løbet af kort tid. Lukket-vinklet grøn stær opstår ved, at øjentrykket pludseligt stiger meget betydeligt som følge af en blokering af væskeafløbet fra øjet. Dette sker grundet snævre forhold i den forreste del af øjet, hvilket gør, at øjenvæsken ikke kan passere til afløbskanalen. Når øjenvæsken ikke kan forlade øjet, stiger trykket i øjet hurtigt, og derfor kaldes denne type af grøn stær også akut grøn stær. Ved akut grå stær kan synsnerven blive påvirket i voldsom grad og endda visne allerede inden for få dage. Lukket-vinklet grøn stær er sjælden og rammer oftest langsynede personer over 40 år.

Grøn stær er en af de hyppigste synstruende sygdomme, og der er mere end 100.000 mennesker i behandling for øjensygdommen i Danmark. Grøn stær anses almindeligvis for at være aldersbetinget, men sygdommen kan også være medfødt eller opstå tidligt i livet. Udover høj levealder og forhøjet øjentryk kan der også ligge andre årsager til grund. Øjensygdommen kan forekomme som følge af diabetes, regnbuehindebetændelse eller andre øjensygdomme, som følge af forskellige medikamenter såsom binyrebarkhormon eller ved traumer mod øjet.

Udover de to typer af glaukom (åbenvinklet og lukket-vinklet), kan øjensygdommen opdeles i endnu to undertyper, der opdeles i, hvorfor de opstår. Disse typer kaldes sekundær grøn stær samt medfødt grøn stær:

Sekundær grøn stær er sygdomme, der er forårsaget af forhøjet øjentryk efter f.eks. traumer mod øjet, brug af medicin med binyrebarkhormon, blodprop i øjet, regnbuehindebetændelse, diabetes m.fl.

Medfødt grøn stær er en meget sjælden form for grøn stær, der oftest skyldes misdannelse i et eller flere af øjets strukturer.

Hvad er symptomerne på grøn stær?

Glaukom medfører en række symptomer som følge af det øgede tryk i øjet. På et raskt øje vil øjenvæsken kunne løbe ud af øjet, men øjensygdommen påvirker afløbskanalen, så væsken er forhindret i at forlade øjet. Dette medfører, at øjentrykket stiger, hvilket påvirker synsnerven bagerst i øjet. Illustration 2 viser, hvordan væskeoverskuddet påvirker øjentrykket og beskadiger synsnerven. Beskadigelsen af synsnerven kan medføre synstab eller i værste fald bindhed, da synsnerven transporterer synsindtryk til hjernen.

 

Illustration 2: Tryk i øjet ved grøn stær © Øjenlægecenter Viborg

En person med grøn stær vil oftest hverken opleve smerter eller andet ubehag i øjnene. Typisk vil åbenvinklet grøn stær ikke give nogen symptomer i det første lange stykke tid, og derfor opdages øjensygdommen sædvanligvis tilfældigt ved undersøgelser af øjet hos enten en optiker eller hos en øjenlæge. Grøn stær opdages sjældent før langt inde i forløbet, når sygdommen er ret fremskreden. Dette kan være problematisk, da øjensygdommen er kronisk, og derfor kan den ikke helbredes. Grøn stær kan dog behandles og bremses, og derfor er det vigtigt at opdage den i god tid. Begyndende grøn stær kan ses som slørede områder i synsfeltet. En person med fremskreden grøn stær kan opleve synsfeltdefekter, der kan medføre nedsat syn, et indskrænket synsfelt (kikkertsyn) eller at man overser objekter til siderne. På illustration 3 ses et eksempel på synsudviklingen med grøn stær. Disse symptomer kan både vise sig på et eller begge øjne.

Illustration 3: Synsfeltdefekter ved grøn stær © Øjenlægecenter Viborg

Oplever du symptomer på grøn stær, er det vigtigt at få dine øjne undersøgt. Øjensygdommen er kronisk, og det er ikke muligt at helbrede den, men med den rette behandling er det muligt at stoppe udviklingen og bevare det tilbageværende syn.

Lukket-vinklet grøn stær er en mere sjælden og akut udgave, og denne øjensygdom giver andre og mere voldsomme symptomer end den kroniske. Får man akut grøn stær kan man opleve en trykkende fornemmelse i øjet, der særligt kommer om natten samt ved ophold i mørke omgivelser. Lukket-vinklet grøn stær kan medføre stærke hoved- og øjensmerter, rødt øje, sløret syn samt opkastning og kvalme.

Spørgsmål om grøn stær

Hvordan behandles grøn stær?

Grøn stær behandles ved at sænke øjentrykket for at mindske trykket på synsnerven, og derved kan risikoen for skader minimeres.

Hvis du skal til undersøgelse for grøn stær hos Øjenlægecenter Viborg, undersøger vi dine øjne grundigt ved hjælp af skanninger, foto, mikroskopi samt den samlede synsformåen. Når diagnosen er stillet, behandles øjnene, og al behandling for grøn stær drejer sig om at sænke trykket i øjet.

Den hyppigste behandlingsform mod grøn stær er tryksænkende øjendråber. Øjendråbepræparatet benyttes alene eller i kombination med andre øjendråber. Typisk skal øjet dryppes 1-3 gange dagligt, men dette afhænger af de virksomme indholdsstoffer samt sygdommens sværhedsgrad. Tryksænkende tabletter kan i særtilfælde benyttes kortvarigt i behandlingen af grøn stær, men dette er oftest kun nødvendigt, hvis øjendråberne ikke skønnes at have den tilstrækkelige tryksænkende effekt på øjet.

Grøn stær kan også behandles med laser eller operation. Formålet med begge behandlingstyper er at sænke øjentrykket til et niveau, som synsnerven kan tolerere. Ved laserbehandling skydes små huller i enten regnbuehinden eller i afløbskanalen. Ved svære tilfælde af grøn stær, hvor hverken laser eller dråbebehandling har vist sig tilstrækkelig effektiv, kan der udføres en operation, hvor der laves et ekstra afløb i øjet.

Fælles for alle disse behandlinger er, at de ikke forbedrer synet, men i stedet påbegyndes for at bevare det tilbageværende syn. For at bibeholde synet er det derfor vigtigt at behandle grøn stær, så snart at øjenlidelsen opdages. Hvis man har glaukom, skal man regelmæssigt have kontrolleret sine øjne resten af livet.

Kan man selv gøre noget for at forbedre sygdommen?

Øjensygdommen kan ikke forebygges, og der findes ikke andre behandlingstyper end øjendråber, laser eller operation som beskrevet ovenfor. Hvis man har nærtstående familiemedlemmer, der enten har lukket-vinklet eller åbenvinklet grøn stær, bør man få sine øjne undersøgt årligt hos en øjenlæge for at finde øjensygdommen så tidligt som muligt.

Kan grøn stær blive helbredt?

Grøn stær er i sin almindelige form en kronisk øjensygdom, og derfor kan man ikke blive helbredt, hvis man får åbenvinklet grøn stær. Behandlingen kan bevare synet og forhindre, at øjensygdommen udvikler sig yderligere. Akut grøn stær kan derimod godt behandles og helbredes, så man ikke oplever gener efterfølgende.

Hvad sker der, hvis jeg ikke bliver behandlet?

Det kan have alvorlige udfald, hvis grøn stær ikke behandles. Forfaldet i synsnerven vil lede til udfald i synsfeltet, blinde pletter i synet, og i værste fald vil grøn stær oftest medføre blindhed, hvis sygdommen ikke behandles.

Kan grøn stær komme tilbage?

Åbenvinklet grøn stær er kronisk, og derfor kan sygdommen ikke kureres. Lukket-vinklet grøn stær er derimod akut, og hvis man får denne øjensygdom og bliver behandlet, er der en forsvindende lille sandsynlighed for, at det kan ske igen. Årsagen hertil er, at behandlingen (iridotomi) reducerer trykket i øjet, og dette vil forhindre øjentrykket i at stige voldsomt igen.

Arvelighed

Man ser en overhyppighed af grøn stær hos nærtstående slægtninge til patienter med enten åben- eller lukket-vinklet grøn stær. Derfor anbefales det, at alle personer over 40 år, der har førstegradsfamiliemedlemmer (forældre, søskende eller børn) med grøn stær, regelmæssigt bliver undersøgt for øjensygdommen.

Læs flere artikler om øjensygdomme og behandlinger

Bliv brillefri

Linsetyper

Grå stær