Synsfejl

Hvad er synsfejl?

Synsfejl er en fællesbetegnelse for fejl i billeddannelsen på nethinden. Der findes forskellige typer af synsfejl, herunder nærsynethed, langsynethed og astigmatisme (bygningsfejl). Nærsynethed er den mest almindelige form for synsfejl, da ca. 30% af personer over 20 år er nærsynede. Næsten alle mennesker har en synsfejl, men ikke alle synsfejl er behandlingskrævende. Synsfejl kan behandles med en operation eller korrigeres med briller eller kontaktlinser.

Illustration 1: Normalt syn © Øjenlægecenter Viborg

Illustration 2: Synsfejl © Øjenlægecenter Viborg

For at vi kan se klart, skal billedet fokuseres præcist i vores synsskarppunkt i centrum af øjets nethinde, der kaldes macula. Øjet ser ved, at lyset brydes i øjets linse, hvorefter det sendes videre mod nethinden. Lyset transformeres til elektriske impulser, som når til hjernen igennem synsnerven. Hjernen omdanner de elektriske impulser til billeder, og dette skaber synet, som vi oplever det. Hvis en person er normalsynet, betyder det, at lyset fokuseres præcis på nethinden i macula, som det er vist på illustration 1.

Da synsfejl betyder fejl i billeddannelsen på nethinden, vil et øje med synsfejl ikke fokusere lyset i macula. Hvis lyset ikke rammer direkte i synsskarppunktet, skyldes det oftest en fejl i øjets brydende system, der består af hornhinden (cornea), linsen (crystalina lens) og glaslegemet (corpus vitreum). Synsfejlen kan dog også skyldes, at øjet er relativt for langt eller relativt for kort.

Der findes tre forskellige typer af synssfejl: langsynethed (hypermetropi), nærsynethed (myopi) og bygningsfejl (astigmatisme). Illustration 2 viser de tre forskellige synsfejl sammenlignet med det normale øje.

Typer af synsfejl

Langsynethed (hypermetropi)
Betegnelsen langsynethed dækker over, at man oftest kan se godt på lange afstande men ikke på korte afstande som ved læsning uden brug af briller eller kontaktlinser. Ved langsynethed fokuseres lyset bag ved øjet (se illustration 2) og ikke i macula, hvilket skaber et sløret syn. Dette sker, da øjet er relativt for kort. For at korrigere langsynethed har man brug for en plus-brille som hjælpemiddel til at bryde lyset centralt i øjets nethinde. Læs mere om langsynethed her.

Nærsynethed (myopi)
Nærsynethed medfører, at man oftest ser godt på korte afstande, men på længere afstande kan det være udfordrende at se skarpt. Det nærsynede øje er relativt for langt, og dette medfører, at lyset brydes og fokuseres foran nethinden (se illustration 2). Synet vil som følge heraf opleves sløret, og man vil have behov for synshjælpemidler med minus-styrke for at korrigere lyset centralt på nethinden. Læs mere om nærsynethed her.

Bygningsfejl (astigmatisme)
Denne type synsfejl skyldes oftest uregelmæssigheder i hornhindens krumning. Bygningsfejl medfører, at lyset fokuseres på flere punkter, der kan ligge foran eller bagved macula i nethindens centrum (se illustration 2), og som følge heraf bliver synet forvrænget eller uskarpt. Bygningsfejl kan forekomme alene eller sammen med enten langsynethed eller nærsynethed. Læs mere om bygningsfejl her.

Illustration 3: Synsafstande © Øjenlægecenter Viborg

Hvad er symptomerne på synsfejl?

Hovedsymptomet ved synsfejl er sløret syn og udfordringer med at skelne små detaljer. Hovedpine er ligeledes et almindeligt symptom på synsfejl. Hjernen kan til en vis grad kompensere for langsynethed, nærsynethed og bygningsfejl, hvis man har ukorrigerede synsfejl. Illustration 3 viser aktiviteter på forskellige synsafstande, som kan medføre udfordringer med forskellige synsfejl. Er man eksempelvis langsynet uden at vide det og bruger lang tid foran computeren eller på at læse, må hjernen kompensere for at stille skarpt nok til at se på kortere afstande. Kompenseringen kan føre til hovedpine. Gener som træthed, trætte øjne og koncentrationsbesvær giver ligeledes ofte anledning til synsundersøgelse hos optikere og øjenlæger.

Hvordan behandles synsfejl?

Briller og kontaktlinser
Det er muligt at behandle synsfejl med briller eller kontaktlinser. Langsynethed, nærsynethed og bygningsfejl behandles som oftest i optikerforretninger med en brille eller kontaktlinser. Ca. 30% af den danske befolkning benytter en brille for at se på lange afstande.

Linseudskiftning
Ved at fjerne indholdet i øjets naturlige linse og erstatte det med et kunstigt linseimplantat under en operation, kan de fleste synsfejl korrigeres, herunder også alderssyn (presbyopi). Behandlingens popularitet er stigende, da den giver en blivende brydningsstyrke, der kun ændrer sig minimalt med alderen. Denne behandlingsform er særligt oplagt, hvis man har fået konstateret grå stær. Operationen for grå stær foregår ved samme behandlingsmetode, hvorfor det er muligt at udføre behandling for synsfejl samtidigt. Denne operation giver mulighed for at leve uden briller ved valg af det rette linseimplantat. Læs mere om brillefrihed her.

Laser
Der findes forskellige typer af laserbehandlinger mod synsfejl. Ved den oftest benyttede behandlingsmetode udskæres en vævsskive i hornhinden med en speciallaser. Herved ændres formen på hornhinden. Ved at afflade hornhinden fjernes nærsynethed og omvendt ved at øge krumningen korrigeres langsynethed, da dette bestemmer, hvor lyset fokuseres jf. illustration 2.

Ønsker du yderligere informationer om synsfejl eller en vurdering af din synsfunktion, herunder styrkebestemmelse, fokuseringsevne, samsyn og dybdesyn, så kontakt Øjenlægecenter Viborg og bestil tid.

Læs flere artikler om øjensygdomme og behandlinger

Langsynethed

Nærsynethed

Bygningsfejl