Blodprop i øjet

Hvad er en blodprop?

Blodpropper kan forekomme alle steder i kroppen. Ofte hører man om blodpropper i hjertet, hjernen, lungerne eller i benene, men de kan også opstå i øjnene. Typisk vil blodpropper forekomme i synsnervens eller nethindens blodkar (se illustration 1). Ca. 5.000 danskere rammes hvert år af blodpropper i øjet. En blodprop i øjet er alvorlig og kan medføre helt eller delvist synstab på det øje, hvori blodproppen er opstået.

Illustration 1: Øje med blodkar © Øjenlægecenter Viborg

Hvordan opstår en blodprop?

Der kan være forskellige årsager til, at en blodprop opstår. Eksempelvis kan en forsnævring af en blodåre forekomme ved, at et sår dannes på årens inderside som følge af eksempelvis kolesterolaflejringer. Kroppen vil forsøge at lukke såret ved at dele af blodet klistrer sig fast hertil. Dette vil på sigt forårsage en forsnævring i blodåren, hvor den til sidst lukkes helt til, så blodet blokeres, og en blodprop opstår.

Flere livsstilsygdomme kan forøge risikoen for at få en blodprop. Hvis man er overvægtig, har diabetes 2 eller et forhøjet blodtyk eller højt kolesteroltal, er man i risikogruppe for, at en blodprop kan opstå i øjet. Et forhøjet øjentryk (grøn stær) forøger også risikoen for en blodprop i øjet.

Hvad er symptomerne på blodprop i øjet?

Hvis en blodprop opstår i øjet, kan det medføre alvorlige skader og konsekvenser for synet. Blodproppen kan blokere for ilttilførslen og dermed skade øjet. Symptomerne er synstab i det øje, hvori blodproppen er opstået. Dette kan opleves som midlertidig blindhed eller formørkelse i synsfeltet. En blodprop i øjet kan udvikle sig over flere dage, hvor man kan opleve det som en mørk skygge i centralt i synsfeltet. At læse vil blandt andet være svært, ligesom andre genstande, man fokuserer på, kan falde ud af ens synsfelt på det ramte øje.

Hvordan behandles en blodprop i øjet?

Hvis man rammes af en blodprop i øjet, er det vigtigt at søge øjenlæge. Det er nødvendigt at afdække, hvor blodproppen er opstået for at behandle den og hermed mindske følgevirkningerne.  En blodprop i øjet kan være et symptom på noget underliggende, der øger risikoen for at få flere blodpropper. En blodprop, der opstår i pulsåren til nethinden, bør give særlig anledning til at undersøge det, der forårsagede den.

Læs flere artikler om øjensygdomme og behandlinger

Grøn stær

Grå stær

Diabetisk øjensygdom