Langsynethed

Hvad er langsynethed?

Langsynethed er en synsfejl, der giver fejl i billeddannelsen på øjets nethinde. Langsynethed skyldes oftest, at øjet er relativt for kort, og at lyset derfor samles derfor bag øjet i stedet for i centrum af øjets nethinde (macula). Dette kan ses på illustration 1. Typisk ser en langsynet person godt på lang afstand men har udfordringer med at se skarpt på nære afstande. Denne type synsfejl er almindelig, og i fagsprog kaldes langsynethed for hyperopi eller hypermetropi.

Illustration 1: Langsynethed © Øjenlægecenter Viborg

Illustration 2: Synsfejl © Øjenlægecenter Viborg

Illustration 2 viser, hvordan lyset brydes ved et langsynet øje sammenlignet med et nærsynet øje, og et øje med bygningsfejl og det normale øje. Langsynethed medfører, at lyset centreres bag nethinden, og dette gør synet sløret ved afstande tæt på øjet. Øjet bryder således ikke lyset nok i forhold til længden på øjet. Synshjælpemidler såsom briller og kontaktlinser med plus-styrke kan bidrage til at føre dette fokuspunkt frem, så det rammer nethinden og skaber skarpt syn.

Langsynethed kan være arveligt, men det kan også forekomme hos personer, der ikke har familiemedlemmer med synsfejlen. Alle børn fødes langsynede, da øjnene er små, men dette vokser størstedelen fra med alderen.

Hvad er symptomerne på langsynethed?

Det mest almindelige symptom ved langsynethed er sløret syn på nær afstand, hvor man kan have svært ved at se mindre detaljer. Mange personer vil opleve, at de er nødt til at anstrenge sig for at se skarpt på nære afstande, såsom når man skal læse noget på sin telefon eller i en avis. Typisk vil man forsøge at strække sine arme for at se genstanden tydeligt nok, og dette er et symptom, som mange opdager deres langsynethed ved. Det er også et almindeligt symptom at opleve hovedpine og træthed, hvis man er langsynet uden at vide det. Fejlkorrigerende hjælpemidler, som ikke passer til ens behov, kan også give hovedpine, da man derved anstrenger sig for at stille skarpt.

Man kan have forskellige grader af langsynethed. Nogle mennesker har det i så lav en grad, at de ikke ved det, da hjernen kan kompensere for mild langsynethed. De fleste personer med langsynethed anvender dog hjælpemidler til korrektion af deres syn. Briller eller kontaktlinser kan benyttes til korrektion af langsynethed, da de bidrager til at bryde lyset i det centrale punkt på nethinden.

Langsynethed forbedres ikke med alderen. Selvom man ikke tidligere har haft synsfejl, vil øjets linse blive mere stiv jo ældre, man bliver. Dette svækker øjets akkommodationsevne og dermed evnen til at skifte imellem syn på lang og kort afstand, og dette kaldes alderssyn (presbyopi). Resultatet er udfordringer med at se på kort afstand ligesom ved langsynethed.

Hvordan behandles langsynethed?

Briller og kontaktlinser

Langsynethed kan behandles med briller eller kontaktlinser med plusstyrke. Oftest kan langsynethed blive behandlet hos en optiker eller en øjenlæge, der måler øjet op for at finde den korrekte styrke efter behov.

Linseudskiftning

Langsynethed kan også korrigeres igennem en operation, hvor den naturlige linse i øjet udskiftes og erstattes med et linseimplantat. Den nye, kunstige linse kan korrigere øjets evne til at bryde lyset på samme måde som briller og kontaktlinser, men denne korrektion lægges blot ind i øjet fremfor at bæres udenpå. Operationen er særligt oplagt, hvis man lider af grå stær, der er en øjensygdom, der gør øjets linse uklar. Behandlingsformen herfor er identisk med linseudskiftningen for langsynethed, og med den rette kunstige linse, kan langsynethed derfor korrigeres samtidigt. Operation giver mulighed for et liv uden briller. Læs mere om brillefrihed her.

Ønsker du mere information om langsynethed eller at få foretaget en vurdering af din synsfunktion, herunder styrkebestemmelse, fokuseringsevne, samsyn og dybdesyn, kan du kontakte Øjenlægecenter Viborg og bestille tid.

Læs flere artikler om øjensygdomme og behandlinger

Grå stær

Synsfejl

Bliv brillefri